Art-Nr.onse-CTV-C
Markeonset

onset - CTV-C - AC Stromsensor, 0...100A

onset - CTV-C - AC Stromsensor, 0...100A AC (600 V AC 50/60 Hz)

3-4 Tage (Standard) **

onset - CTV-C - AC Stromsensor, 0...100A AC (600 V AC 50/60 Hz)

...